Davet

 10.YIL-EN-SON-135x70

Değerli Bilim İnsanları ve Turizm Paydaşları,

Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO ile Erzincan Valiliği işbirliğinde 7-9 Nisan 2016 tarihlerinde ERZİNCAN’ da ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ düzenlenecektir. Ana teması “DOĞA SPORLARI VE KIŞ TURİZMİ” olan kongremizde bölgesel ve ulusal düzeyde alternatif turizmi geliştirmeye dönük; ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel ve işletmecilik konularının ortaya konulması, sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ana tema başta olmak üzere, alternatif turizm ile ilgili diğer konular üzerinde, yurt içi ve yurt dışında turizm alanına farklı disiplinlerle katkı sağlayan akademisyenler ve araştırmacılar, Bürokratlar, Yerel Yönetimler, Sektör Temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Sizleri sözlü sunum, poster ya da dinleyici olarak katılmaya davet ettiğimiz kongremizin geniş katılımlı ve verimli olacağını düşünmekteyiz. Kongremizde kabul edilip sunulan poster ve sözlü bildiriler kongre bildiri kitabında, ayrıca hakem heyeti tarafından uygun görülenler ise Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi “Alternatif Turizm Özel Sayısı”nda yayınlanacaktır.

Kongremize göstereceğiniz ilgi ve katılım için şimdiden teşekkür ediyor, tüm katılımcılara, destek sağlayan bilim insanlarına, kurumlara, kuruluşlara ve bu organizasyonda yer alan tüm dostlarımıza sevgi saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sizleri 7-9 Nisan 2016 tarihlerinde  Doğa Sporları ve Kış Turizminin yeni adresi Erzincan’da görmekten onur duyacağız.

Kongre Düzenleme Kurulu  Adına

Prof. Dr. Adnan ÖZEL