Kongre Konuları

10.YIL-EN-SON-135x70

Ana Tema: Doğa Sporları ve Kış Turizmi

 • ALTERNATİF TURİZM

  • Alternatif Turizme Genel Bakış

  • Alternatif Turizm Yatırımları ve Özellikleri

  • Alternatif Turizmde Küresel Yaklaşımlar ve Politikalar

  • Alternatif Turizmde Sürdürülebilirlik

  • Alternatif Turizm ve Bölgesel Kalkınma

  • Alternatif Turizm Tanıtım ve Pazarlaması

  • Alternatif Turizmde İnovasyon

  • Alternatif Turizm Girişimciliği

  • Alternatif Turizm ve Kentsel Kimlik

  • Alternatif Turizm ve Sosyoloji

  • Turizm Mimarisi

 

 • DOĞA SPORLARI VE KIŞ TURİZMİ

  • Dünya ve Türkiye’de Genel Bakış

  • Güncel Eğilimler, Uygulamalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  • Pazar Değerlendirilmesi, Tanıtım ve Pazarlama

  • Bölge Kalkınmasına Yansımaları

  • Kentsel Kimlik ve Markalaşmaya Yansımaları

  • Devlet Destekleri, Mevzuat ve Ülke Politikası

  • Kalite ve Akreditasyon

  • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

  • Rekreasyon Olanakları

  • Sürdürülebilir Turizm Gelişimi

  • Destinasyon Yönetimi

NOT: Yukarıda “Doğa Sporları Turizmi” ve “Kış Turizmi” ana başlığı altında verilen konuları içeren, diğer “Alternatif Turizm Türleri” ile ilgili hazırlanacak bildiriler de KABUL EDİLECEKTİR.